Professionele Vertalingen Duits

Professionele vertalingen Duits zijn meer dan een letterlijke weergave van de Nederlandse of Engelse tekst. Wist u dat een Duitse vertaling van uw tekst in meerdere stappen ontstaat? De letterlijke vertaling is de eerste stap. De tweede stap is de terminologie recherche. Heel specifieke vakwoorden en woordverbindingen zijn niet altijd in woordenboeken te vinden. Daarom lees ik diverse publicaties over het vakgebied in het Duits, maar ook in het Nederlands of Engels. Gelijktijdig werk ik de eerste versie van de vertaling verder uit. Soms neem ik in dit stadium met de opdrachtgever of de auteur contact op als ik wat meer uitleg nodig heb. Pas als ik alles goed begrepen heb kan ik de Duitse tekst verder uitwerken. Er volgen dan diverse revisierondes en tot slot de eindredactie, spelling- en grammaticacontrole. Met andere woorden:

Menschen übersetzen – das heißt verstehen und reformulieren – Texte, Computer ersetzen Wörter.

Siepman, Dirk

Het begon met broodjes…

Mijn eerste professionele vertaling ging over de bereiding van afbakbroodjes. Dit werd beslissend voor mijn werk als vertaalster. Een in Wageningen gevestigd onderzoeksinstituut onderzocht welk bakproces tot de beste producten leidde: de bereiding van het deeg, het kneden, opbollen en bakken. De Duitse tekst werd in een vakblad voor de bakkerij gepubliceerd.

Het afwerken van de vertaling tot een aansprekende Duitse tekst doet me nog steeds aan het “opbollen” van het deeg denken: zoals de bakker het deeg behoedzaam kneedt en vouwt totdat het glad en rond is, zo bewerk ik uw tekst. Of het om een persbericht gaat, uw website of een gebruikershandleiding! Bekijk hier de video “rundwirken”!

Mooi meegenomen …

Herkent u het probleem bij het schrijven van uw website, blog of handleiding?

 • U bent helemaal erop gefocust om alle belangrijke details in uw tekst te schrijven. Daarbij ontgaat het u bijvoorbeeld dat u een opsomming begint, maar vergeet met die opsomming door te gaan.
 • U sprokkelt zinnen uit diverse teksten bijeen, en ziet het over het hoofd dat die zinnen onderling geen verband houden.
 • U bent een woordje in uw tekst vergeten zonder het te merken, of een spelfout die u over het hoofd ziet …

En dan wilt u deze tekst ook naar het Duits vertalen! Dit is met een vertaalmachine vlug gedaan. Maar een machine corrigeert uw tekst niet. Als professionele vertaalster bekijk ik uw tekst met kritische ogen. Mooi meegenomen toch? Hier een voorbeeld uit mijn praktijk:

Een vergeten woordje …

En vergeten woordje kan de lezer verwarren! Laatst vertaalde ik een tekst uit het Engels, het ging vlot en ik kon de inhoud goed in het Duits weergeven. Bij het doorlezen van de vertaling ontdekte ik dat er iets in een zin niet klopte. Ik ging terug naar de Engelse tekst, checkte de betekenis van alle woorden in de betreffende zin en twijfelde aan mijn kunnen. Totdat ik ontdekte dat het kleine woordje “not” moest weggevallen zijn. Toen ik dit invoegde, werd de zin duidelijk en paste in de context! Voor alle zekerheid heb ik contact opgenomen met de auteur: mijn vermoeden klopte. Een vertaalmachine had het ontbrekende woordje niet ontdekt!

De toegevoegde waarde van professionele vertalingen Duits

 • Als professionele vertaalster ben ik de beste lezer van uw tekst.
 • Elementen die u tekst niet vlot laten lopen worden bij het vertalen in het Duits zichtbaar en in overleg met u gecorrigeerd.
 • Ik houd uw vakterminologie bij.
 • De communicatielijnen zijn kort.
 • U weet wie u tekst heeft vertaald.
 • Ik werk graag met u samen. Want de samenwerking tussen auteur en vertaler levert de beste resultaten op.
 • Dit heeft ook het voordeel dat misverstanden worden voorkomen!

Professionele vertalingen Duits voor kunst en cultuur

Dit bankje vindt je op het Landgoed Clingendael in Den Haag.

Wie waren de bewoners van een kasteel, wie wandelden op de paden van landgoederen in het verleden? Duitse bezoekers vinden beschrijvingen van Nederlandse culturele en artistieke bijzonderheden altijd interessant. Vaak ontdekken ze dat al in het verleden vele relaties tussen Nederland en Duitsland bestonden, o.a. door koninklijke huwelijken.

Toen ik eens in een museum in Nederland rondliep hoorde ik een Duits echtpaar zeggen: “Eine schöne Ausstellung, aber wie schade, dass alles nur auf Niederländisch und Englisch beschriftet ist!”

Wilt u ook dat uw culturele institutie meer bezoekers uit Duitsland trekt? Wek belangstelling met een verleidende website of blog in het Duits! Wat voor Nederlanders bekend of vanzelfsprekend is kan bij Duitse bezoekers juist interessant zijn. Daarom houd ik bij het vertalen van teksten uit de cultuursector rekening dat lezers uit een Duitstalig land een ander referentiekader hebben dan lezers uit Nederland.

Persberichten, tentoonstellingen, rondleidingen en meer …

Met persberichten, beschrijvingen van tentoonstellingen en rondleidingen, audio-gidsen en menukaarten voor museum-restaurants voelen zich Duitse bezoekers in uw museum welkom. Bij het vertalen van dit soort teksten let ik ook op details die voor bezoekers uit een Duitstalig land interessant kunnen zijn.

Professionele Vertalingen Duits voor wetenschap en techniek

Dit is een greep uit mijn portfolio:

En fabriek
 • Levensmiddelentechnologie (o.a. vleesverwerking, warehousing)
 • vee- en plantenteelt
 • machinebouw (o.a. hijskranen)
 • Life-Sciences
 • horeca
 • onderwijs
 • Artificial Intelligence (AI)

Voor productbeschrijvingen, handleidingen en meer …

Bij productbeschrijvingen, handleidingen komt het erop aan dat de gebruiker in een oogopslag ziet wat er bedoeld wordt. Vaak zijn het details die belangrijk zijn.

 • Schrijft u voor vakgenoten of potentiële klanten? Bij vakgenoten is het vakjargon bekend, maar voor potentiële klanten in een Duitstalig land is het beter vakjargon te vermijden of uit te leggen.
 • Zijn er eigennamen, plaatsnamen, namen van chemische stoffen die ik in het Duits moet aanpassen?
 • Is de informatie in uw tekst overzichtelijk geordend?
 • Klopt de volgorde van de beschreven processen? Een montagehandleiding is pas dan goed als de gebruiker de beschreven handelingen goed volgen kan.
 • Kloppen eventuele tekeningen of afbeeldingen met de beschrijving in de tekst?
 • Zijn maten, gewichten, hoeveelheden juist geschreven en consequent gebruikt?
 • Zijn er acroniemen of afkortingen die in het Duits uitgelegd en aangepast moeten worden?

Heb ik u nieuwsgierig gemaakt? Ga naar Gepubliceerde Vertalingen!

Wilt u meer weten? Ik vertel graag over mijn werkwijze.

Ik beantwoord e-mails naar info@translimit.nl

U kunt ook bellen: +31 612045663

of het contactformulier invullen!

De professionele vertaler: de beste lezer van uw tekst