Susanne Findenegg

Ik ben geboren en getogen in Wenen (Oostenrijk). Aan de Universiteit Wenen heb ik Duitse en Engelse Taal- en Letterkunde gestudeerd en daarna in Oostenrijk en Duitsland in het middelbaar onderwijs gewerkt. Sinds 1979 woon ik in Nederland waar ik aan de Radboud Universiteit (voormaals Katholieke Universiteit Nijmegen) Duitse Taal-en Letterkunde gestudeerd heb, met daarnaast de vertaalvariant Nederlands – Duits. Tevens heb ik de 1e graads lesbevoegdheid voor Duits verworven. In 2002 ben ik aan de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd.
Regelmatig neem ik deel aan diverse bijscholingen voor vertalers en taaltrainers.

Ik was mede-oprichtster van de Stichting Vertalersforum en bestuurslid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers.

Vertalingen

Ik werk als zelfstandig vertaler en ook in opdracht van diverse vertaalbureaus. In de loop van mijn jarenlange vertaal-praktijk heb ik talloze opdrachten van de meest uiteenlopende aard uit het Engels en Nederlands naar het Duits uitgevoerd, niet alléén op het gebied van wetenschap en techniek, maar ook kunst en cultuur en marketing.. Mijn streven is een goed leesbare Duitse tekst af te leveren, die duidelijk op de doelgroep overkomt. Ik ben betrokken, kritisch en professioneel.
Meer weten?

Taaltraining

Ook op het gebied van taaltrainingen heb ik mijn veelzijdigheid bewezen: als free-lance docente voor particuliere en universitaire taalinstituten (Radboud in’to Languages, voorheen UTN, Language Services WUR, voorheen CENTA ) behoorden niet alleen wetenschappelijk personeel en studenten tot mijn doelgroep, maar ook stafmedewerkers bij de overheid en medewerkers van bedrijven. In mijn trainingssessies wil ik Duits vooral als communicatiemiddel overbrengen, en niet als valkuil voor fouten.
Meer weten?

Taaltrainingen zijn zowel op mijn kantoor in Wageningen mogelijk, maar ook in company. Sinds kort bied ik ook taaltrainingen via Skype aan.
Neem contact met mij op over de mogelijkheden

Actuele informatie over Translimit vindt u op LinkedIn

Ingeschreven in het Register wbtv, nr. 4347.

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 09068891.