Tips

Hoe kunt u als opdrachtgever de kwaliteit van een vertaling verhogen?

Tip 1
Screen de tekst die je wilt laten vertalen op de inhoud!
Voordat u een tekst ter vertaling aanbied kunt u het beste zelf de tekst kritisch doorlezen of laten doorlezen op relevantie voor het betreffende land. Niet elke informatie is voor een lezer in het buitenland belangrijk. Op die manier kunt u de tekst waarschijnlijk korter maken en daardoor kosten voor de vertaling besparen.

Tip 2
Stem de Nederlandse tekst op de cultuur van de beoogde doelgroep af!
Soms moet een tekst aan de cultuur van het land van bestemming aangepast worden. Denk bijvoorbeeld aan Sinter Klaas. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland viert men wel Nikolaus, maar zonder gedichtjes en alléén met kleine cadeautjes. Het grote cadeaufeest in deze landen is Kerstmis: Weihnachten. Het wekt de belangstelling van een potentiële klant, bijvoorbeeld als u in uw webwinkel uw producten hieraan aanpast.

Tip 3:
Controleer uw tekst op grammatica en spelling!
Zorg ervoor dat de te vertalen tekst geen spelfouten en grammaticale fouten bevat. Grammaticale fouten kunnen tot misverstanden bij de vertaling leiden. Door een spelfout kan een vertaler veel tijd verspillen om een goede vertaling te leveren om dan te ontdekken dat het betreffende woord fout gespeld werd.
Daarom laat uw tekst nog door een persoon die taalkundig goed is, doorlezen.

Tip 4
Let op consistent gebruik van terminologie!
Dit is vooral voor technische beschrijvingen en handleidingen van belang.
U kunt bijvoorbeeld ervoor zorgen dat in uw tekst altijd dezelfde term voor een bepaald apparaat of een onderdeel ervan gebruikt wordt. Zo vond ik ooit in één en dezelfde tekst drie Nederlandse termen voor Duits “Auswurfarm”, “flipper” en “pusher” naast “uitwerper”. Gelukkig kon de opdrachtgever bevestigen dat telkens het zelfde onderdeel bedoeld werd.

Tip 5
Informeer de vertaler!
Als u referentiemateriaal in een andere taal hebt, geef dit aan de vertaler. Laat de vertaler ook weten welke termen specifiek in uw organisatie gebruikelijk zijn en dus afwijken van het gangbare gebruik. Zo voorkomt u dat de vertaler een standardvertaling kiest die echter niet met de term overeenstemt die in uw bedrijf gebruikelijk is. Bij voorbeeld: In een oude brochure die de opdrachtgever mij had toegezonden vond ik voor “uitwerper”: “Auswurfarm”. Zo wist ik welke term bij de opdrachtgever gebruikelijk was.
Last but not least laat de vertaler weten voor welke doelgroep de tekst bedoeld is, of het een interne mededeling betreft of een tekst die voor een breed publiek bestemd is. Dit kan het tarief voor de vertaling beïnvloeden.

Tip 6
Plan tijd in voor de vertaling van uw tekst!
Ondanks taalrijke technische hulpmiddelen heeft de vertaler voor een kwalitatief hoogstaande vertaling tijd nodig. Met name als een tekst gepubliceerd gaat worden is het nodig, dat de eerste versie van de vertaling grondig bewerkt en door een “tweede oog” gecontroleerd wordt.

Tip 7
Geen machine-vertaling op uw website!
Plaats geen machine-vertalingen op uw website: Het maakt de lezer van zo’n tekst moedeloos en werkt de belangstelling voor uw website tegen; daarom laat de tekst door een ervaren vertaler redigeren. Dit noemt men “post-editing”. Informeer bij een vertaler over de mogelijkheden.

Tip 8
Vermeld de naam van de vertaler!
Vermeld de naam van de vertaler in het colofon. De vertaler zal dan extra grote moeite doen om een goede tekst af te leveren.

Dit is een aangepaste versie van de “Vertaalwijzer”. Het origineel is te bekijken op http://www.vzv.info/starnet/media/downloads/vertaalwijzer.pdf
Zie ook: http://www.vzv.info/starnet/media/downloads/buying_a_non-commodity.pdf